Bezoeker afgelast evenement?

Ben je in bezit van een kaart voor een evenement dat is afgelast? Zoek dan in de afgelaste activiteitenkalender naar jouw evenement, bezoek via de link de bijbehorende website en laat de organisator weten dat je afziet van teruggave van je entreegeld.

Organisator afgelast evenement?

Is jouw evenement afgelast? Meld het dan aan met datum, locatie en de URL waarmee jouw bezoekers kunnen aangeven dat ze afzien van restitutie. Jouw evenement wordt dan zo spoedig mogelijk op de afgelaste activiteitenkalender.

Sportschool?

Sportscholen worden geconfronteerd met gemis aan abonnementsgelden of compenseren gemiste trainingen. Als lid kun je aangeven af te zien van deze restitutie dan wel compensatie.

Indienen van het evenement of aanmelden van de sportschool kan onder het kopje Organisatoren.

Ticket of a cancelled event?

Do you own a ticket of a cancelled event? Please have a look a the Cancelled Events-calender and visit the website of the event. You will have the opportunity to let the organizer know, you don’t want your money back.

Cancelled event organiser?

Has your event been cancelled? Please mention date, location and the URL that visitors can use to let you know they don’t want their money back. Your event will be published on the Cancelled Events Calender as soon as possible.

Gym?

Gyms face lack of subscription fees or compensate for missed workouts. As a member you can indicate to waive this refund or compensation.

You can easily submit your event or sign up your gym at the Organiser button.