WELKOM

Via deze site kun je op vrijwillige basis aangeven dat je geen teruggave van je entreegeld hoeft, als teken van solidariteit met de organisator.

Organisatoren kunnen hun afgelaste evenement hier gratis aanmelden voor vermelding in de afgelaste activiteitenkalender.
De evenementenbranche wordt hard geraakt door de maatregelen, die (terecht) zijn genomen in de strijd tegen het coronavirus. Tot en met 6 april zijn alle evenementen hoe dan ook afgelast, en daarnaast staat de kaartverkoop van evenementen na die datum danig onder druk. Voor afgelaste evenementen zijn organisatoren zoveel mogelijk op zoek naar alternatieve data, maar soms is annulering niet te voorkomen.

WELCOME

Via this site you can indicate on a voluntary basis that you do not need a refund of your entrance fee, as a sign of solidarity with the organiser.

Organisers can register their cancelled event here free of charge for inclusion in the cancelled activity calendar.

The events industry is hit hard by the measures that have (rightly) been taken in the fight against the corona virus. Up to and including April 6, all events in The Netherlands have been cancelled anyway, and ticket sales of events after that date have come under severe pressure. For cancelled events, organisers are looking for alternative dates as much as possible, but cancellation is sometimes unavoidable.

#ikhoefmijngeldnietterug 

is een initiatief van Tim Boersma, BFCC.

Wil je meer weten?

Heb je suggesties om het succes van deze actie vergroten?

Neem dan contact op met [email protected]  of bekijk ons profiel op LinkedIn.

Mon - Fri, 8:00-22:00

Wil je meer weten?